Tohle chování se mi vůbec nelíbí. V kleci se Míše pomstím, vzkázala KrutoHanka Dostálové