Strašidelné rozmary počasí. Na golfu spadly obrovské stromy mezi diváky