Droběna z Red Face chce pomstít Kotlára. Dostala chuť na zápas s Bendou